Lachen met Kafka. Lange Leidse wint rechtszaak tegen de staat.

Ja, wij zien ook de hilariteit ervan in. We hadden zelfs gewed met onze advocaat Rahul Uppal dat we het niet zouden winnen en zijn hem nu een fles wijn schuldig. Hij had duidelijk een beter voorgevoel in dezen. Waarom dan toch een rechtszaak aanspannen? Because we can.

Maar laten we beginnen bij het begin. Langeleidse 35 werd onlangs aangeschreven door de staat dat we het pand moesten verlaten. Daartegen spanden we een rechtszaak aan (die we verloren). Echter, wij hebben nummer 35 én 37 gekraakt. Aangezien de enige doorgang naar het gekraakte gedeelte van 37 via 35 loopt, kunnen de bewoners van 37 hun huis niet meer in na ontruiming van 35. De bewoners van 37 spanden een kort geding aan waarin de ontruiming van 35 verboden wordt omdat dat een ernstige inbreuk op de huisvrede van de bewoners van 37 zou betekenen. En dit wonnen we dus. Dat betekent dat, wat de uitspraak van vandaag ook zou wezen i.v.m. de ontruiming van 35, het pand 35 niet ontruimd kan worden tot de bewoners van 37 een oplossing hebben om hun huis in en uit te kunnen.

Heeft het recht nu gezegevierd? Nee, zo zien wij dat niet. Het rechtssysteem is een banale papieren constructie om te legitimeren waarom de overheid geweld en wapens in mag zetten tegen gewone mensen om de elite in het zadel te houden. Maar soms maken ze een foutje waar je ze op kunt betrappen. Een foutje dat ze snel zullen herstellen om ons er alsnog uit te gooien. Tot die tijd lachen wij de kafkaëske lach. Hahahahaha.

 

Laughing with Kafka. Lange Leidse wins courtcase against the state.

Yes, we also think it´s hilarious. We even made a bet with our lawyer Rahul Uppal that we wouln´t win and now owe him a bottle of wine. He obviously had a better estimation. Why we started a courtcase in the first place? Because we can.

But let’s start with the beginning. Langeleidse 35 recently got a letter from the state saying we had to leave the house. We started a courtcase against this (that we lost). However, we squatted number 35 and 37. Because the only way into the squatted part of 37 goes through 35, the inhabitants of 37 couldn’t enter their house anymore if 35 would be evicted. The inhabitants of 37 started a second courtcase against the state asking the judge to prohibited the eviction of 35 because that would mean we couldn’t enter of leave no. 37 anymore. And that courtcase was won. That means that, even though we lost the courtcase of 35, 35 can’t be evicted as long as the inhabitants of 37 don’t have a solution as far as the entering of their house concerns.

Now, is this a victory for justice and the legal system? No, we don’t see things that way. The legal system is a vulgar paper construction to legitimize why the state can use violence and weapons against normal people to keep the elite on their place. But sometimes you can catch them on a little mistake. A mistake thay they will soon repair to throw us out. Until then we laugh the kafkaesque laugh. Hahahahaha.