Weer n ontruimingstsunami aangekondigd- maar kraken draait door!

Geen ontruiming voor leegstand

De  met ontruiming bedreigde panden in de Linnaeusstraat 70-72 liggen in de Transvaalbuurt, Amsterdam Oost. Een buurt waar op dit moment gentrificatie in ijltempo toeneemt. Ongenuanceerd noemde de gemeente de Transvaalbuurt enkele jaren terug een ‘probleem-buurt’. Dit was het perfecte excuus voor ondernemers om hun agenda nog verder door te duwen. Dit resulteert in enorme winsten voor ondernemers en speculanten.

Er kunnen wel grootse plannen gemaakt worden hoe de buurt veiliger moet worden, maar als het stadsdeel niets doet terwijl woningdieven de panden opkopen, dan spant ze het paard achter de wagen.
Betaalbare woningen worden aan de voorraad sociale huurwoningen onttrokken. Eigenaren wachten tot de buurt volledig is opgeknapt en de huisprijzen stijgen. Het aanmoedigen van splitsen en verkopen van sociale huurwoningen, tezamen met de ontwikkeling van Oostpoort prikkelt eigenaren om te speculeren. Dat zorgt niet enkel voor leegstand, maar ook voor  druk op de huidige bewoners.
Het dubbel pand op de Linnaeusstraat is daar een schoolvoorbeeld van. De eigenaar van de panden heeft nog steeds geen plannen om de woningen structureel in gebruik te nemen. Hij heeft Linnaeusstraat 70I,II,III en 72 II meer dan 5 jaar leeg laten staan. Er is op dit moment slechts één huurster in de panden. Bij het weggaan van de voorlaatste huurders heeft de eigenaar twee kraakwachten in 72-I gezet via Ad Hoc. Dit gegeven, samen met de onrealistisch hoge koopprijs voor het ongerenoveerde  Linnaeusstraat 72-I doet ons meer dan vermoeden dat de eigenaar wacht tot de woningprijzen in Amsterdam Oost zó hoog zijn dat hij er de hoofdprijs voor kan vragen.
De precariteit van de woonsituatie wordt nogmaals bevestigd door het inzetten van anti-kraak om  speculatie te maskeren en de huurwetgeving te omzeilen. Je pand gebruiken als speculatieobject is schandalig in deze tijden van schrijnende krapte op de Amsterdamse woningmarkt, waar het zo goed als onmogelijk is een normaal huurcontract te krijgen. Een speculatieobject heeft de hoogste waarde als het op ieder moment leeg ter beschikking staat. Zodra een woning regulier verhuurd is, kan daarvan geen sprake zijn. In tegendeel: dan zitten er plots mensen met rechten in.

Weggesplitst staat netjes
In 2005 heeft de gemeente een splitsingsvergunning verleend voor de panden. Huurdersvereniging Groot-Oost deed aangifte tegen de eigenaar; het bleek dat de eigenaar de papieren voor de splitsingsvergunning (de toestemming om te kunnen verkopen) vervalst heeft. Gezien de schaarste in het betaalbaar woningbestand had de eigenaar de woningen beschikbaar moeten stellen. Dat het pand gespitst is, doet daar niets aan af. De gemeente had hierop moeten toezien. Dat de woningen toch leegstonden is niet goed te praten. Hoe dan ook was er sprake van leegstand.

In augustus 2009 heeft de woongroep Linnaeusstraat 70 I,II,III en 72 II gekraakt. Aan de ene kant omdat wij zelf geen betaalbare woonruimte konden vinden, aan de andere kant om de uitverkoop van zulke woningen aan de kaak te stellen.
In november 2009 bepaalde de rechter nog dat ons belang op woonruimte groter was dan dat van de beschikbaarheid van een leegstaand pand voor de eigenaar.  De bewoners van Linnaeusstraat 70-I, 70-II, 70-III en 72-II hebben de laatste twee jaar actief gezocht naar een manier om deze huizen terug in de sociale huur te krijgen. Vandaag echter staan we voor de dreiging van ontruiming. Dit zou betekenen dat de eigenaar van de huizen kan doorgaan met speculeren op de markt, zonder hen van structureel gebruik te voorzien.
De ontruimingsdreiging van de huizen in de Linnaeusstraat is gebaseerd op de wet Kraken en Leegstand die sinds 1 oktober 2010 van kracht is. Met deze wet zien  zowel krakers als huurders zichzelf verder opschuiven naar het afvoerputje van de woonmarkt. Exact één jaar later krijgen we Donner op ons bord.

Een opdonner van jewelste
Minster Donner wil juist in de speculatiegebieden alle huurprijzen duurder maken. Hierdoor stijgt de gemiddelde maximale huurprijs in Amsterdam naar schatting met 25% en worden er  75.000 woningen na leegkomst  geliberaliseerd.  Zo zie je wel dat het water altijd naar de zee loopt.
In straten zoals de Linnaeusstraat  zal de nieuwe ontwikkeling op de huurmarkt zich het meest laten voelen. Wanneer er geen limiet op de huurprijs meer is, zal dit er uiteindelijk toe leiden dat het in de toekomst winstgevender wordt te verhuren dan te verkopen. Alle mensen die nu nog huren binnen het huidige systeem zullen nooit meer in deze buurt kunnen wonen als zij moeten verhuizen. Het lijkt wel alsof de markt en de regering samen hebben besloten dat ook ú binnenkort niet rijk genoeg bent om in de Transvaalbuurt te wonen.

Paradijs van sociale verwaarlozing en trieste verveling
Uit onderzoek naar de wijkaanpak bleek onlangs nog dat koopwoningen de subjectieve veiligheidsbeleving vergroten maar de objectieve veiligheid, het aantal incidenten, niets veranderd. Echt helemaal niets. Uit het onderzoek blijkt dat het komt omdat kopers zich nauwelijks met de buurt bezig houden en dus ook niets van de ellende om hun heen merken.
Niet enkel bij particuliere eigenaren maar ook bij woningbouwcorporaties is er een wens voor meer koopwoningen. Dit stimuleert een beleid van  onvoldoende of zelfs geen onderhoud aan de woningen. Ze moeten dan maar af  van de zittende bewoners,  buurten worden volgepompt met tijdelijke bewoners.  Het lijkt wel of de corporaties  Donner willen omhelzen door de woningvoorraad op deze manier te herstructuren. En dus ook de bevolking die erin woont. We hebben het dan niet enkel over krakers, maar over alle bewoners met een lager inkomen. Een gevoel van onveiligheid komt zo al snel tot stand.  Wat zou er gebeuren wanneer mensen echt niets meer te verliezen hebben?

Linnaeusstraat vs the City
Op 29 september 2011 om 13 u 45 wordt er in gesproken op de Raadscommissie voor Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Integraal Veiligheidsbeleid en Bestuurlijk Stelsel te Amstel 1, Amsterdam centrum. Het belooft druk te worden tijdens het inspreken, die dag staat ook het ‘Feitenrelaas ontruiming Passeerdersgracht 23-25’ op de agenda. Zien of dat luisteren ook lukt.

Linnaeusstraat vs the State
Op 29 september 2011 om 14u30 te Parnassusweg 220 hebben de bewoners van de  Linnaeusstraat 70-72 een kortgeding tegen de staat. Er zullen meerdere zaken zijn die dag van panden op de ontruimingslijst.

Voor recente updates kijk op http://www.linnaeus.squat.net

Tot de volgende keer!

Tot zover deze ontruimingsgolf. De strijd is uiteraard nog niet gestreden….!
Voor foto’s, filmpies enzo voorts: zie indymedia.nl, onder meer hier.

We kregen nog een mooie steunbetuiging over de mail uit Keulen, die hieronder te vinden is. We willen iedereen bedanken die gekomen is, iedereen die ons gesteund heeft afgelopen dagen en met ons mee gedemonstreerd, gebarricadeerd, gefeest en gevochten!

So – this was the end of the evictions this time. Our struggle continues! Thanks to everybody who was there, who actively supported us is any way they could.

We found this great solidarity message in our inbox from people from Cologne! Fucking A! > Lees verder

…en het uur u nadert..

Zozo, even weinig tijd gehad gehad voor updates  – het uur U nadert en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Komt allen naar de LiveClah in Schijnheilig, of vanavond alvast naar het pyjama feestje! Zie de call-out! het is belangrijk dat er veeeel mensen hun solidariteit komen betuigen – we kunnen ze ons natuurlijk niet zomaar onze plekken laten ontruimen!!

Het was tot nu toe een erg geslaagd weekend, met goede kraken, mooie demonstratie, workshops, gezelligheid & natuurlijk actie! Helaas teveel actie om op deze website een goede link te geven naar alle filmpies en foto’s op het net. Maar hier zijn mooie foto’s en op indymedia nog een verslag! Post gerust linkies – daar zijn we blij mee!

day 2 doordraaidagen

Wees erbij! Want het wordt interessant, het wordt leuk, maar ook verdrietig, mooi, lelijk, opzwepend, relaxt, feestelijk en rouwig, of met andere woorden, niet te missen!

De sfeer was gisteren al fantastisch, is zijn mensen van overal en heinde en verre enzovoort gekomen voor de actiedagen – dus da’s te gek!

Vandaag beginnen we met het afmaken van de prachtige spandoeken die zijn gemaakt voor tijdens de demo later vandaag. Er zullen verder allerlei standjes zijn van verschillende groepen. En er zijn ook praktische workshops, zoals een workshop over de actiemethode lock-ons en het inelkaar knutselen van roze bivakmutsen. Een knipoog naar het traditionele krakerstenue.

Mocht je net aankomen en vragen hebben: er is een informatiepunt in de Schijnheilig waar je voor vragen terecht kunt.

Verder de hele dag vega snacks van Sjakie’s (jummie..!)
En dan met gevulde buikjes naar de demonstratie, 17.00 op de Dam

Zondag 3 juli
12:00 banners afmaken
12:00/16:00 infopunt door draai dagen
13:00/16:30 info-markt/standjes met onderandere : arrestantengroep, AGA, dollemolli’s, Verder lekker vaga snacks van Sjakie’s vega lunch room, een workshop lock-ons, roze bivaks naaien en nog veel meer

17:00 DEMO TEGEN ONTRUIMINGEN @ DAM

Na afloop demo voku @ schijnheilig

Maandag 4 juli
12:00/16:00 info punt door draai dagen
13:00/15:00 arrestantengroep info punt
leuke, inspirerende filmpies! …en meer verassingen….
18:00 voku
20:00 workshop

smeris draait door:recherche betrapt op inbraak kraakpand

Kraakster betrapt recherche op inbraak, we zijn woedend!

Voor zover we nog niet pissig waren, heeft de politie er gisteren en vandaag een flinke schap bovenop gedaan. Verschillende panden hebben bezoek van platte pet gehad, de Hasebroekstraat is vanochtend plotseling ontruimd en als klap op de vuurpijl was de Amsterdamse recherche zo bijdehand op klaarlichte dag in te breken in het kraakpand Lange Leidsedwarsstraat 35 (en 37 achterhuis..).

Hieronder het persbericht.
Gisteren, woensdag 29 juni, drong Amsterdamse recherche op slinkse wijze
het kraakpand Lange Leidsedwarsstraat 35 binnen. Een bewoonster die
toevallig in de keuken was, betrapte de twee mannen die door haar kordate
handelen weer afdropen. De krakers zijn woedend over deze brutale
intimidatiepoging. “Dit is pure provocatie. Wat deden de heren
rechercheurs in ons huis? We hebben de rechtszaak gewonnen, ontruiming is
verboden door de rechter. En dan nog: ze hebben daar überhaupt niets te
zoeken!” >>

Lees verder

Lachen met Kafka. Lange Leidse wint rechtszaak tegen de staat.

Ja, wij zien ook de hilariteit ervan in. We hadden zelfs gewed met onze advocaat Rahul Uppal dat we het niet zouden winnen en zijn hem nu een fles wijn schuldig. Hij had duidelijk een beter voorgevoel in dezen. Waarom dan toch een rechtszaak aanspannen? Because we can.

Maar laten we beginnen bij het begin. Langeleidse 35 werd onlangs aangeschreven door de staat dat we het pand moesten verlaten. Daartegen spanden we een rechtszaak aan (die we verloren). Echter, wij hebben nummer 35 én 37 gekraakt. Aangezien de enige doorgang naar het gekraakte gedeelte van 37 via 35 loopt, kunnen de bewoners van 37 hun huis niet meer in na ontruiming van 35. De bewoners van 37 spanden een kort geding aan waarin de ontruiming van 35 verboden wordt omdat dat een ernstige inbreuk op de huisvrede van de bewoners van 37 zou betekenen. En dit wonnen we dus. Dat betekent dat, wat de uitspraak van vandaag ook zou wezen i.v.m. de ontruiming van 35, het pand 35 niet ontruimd kan worden tot de bewoners van 37 een oplossing hebben om hun huis in en uit te kunnen.

Heeft het recht nu gezegevierd? Nee, zo zien wij dat niet. Het rechtssysteem is een banale papieren constructie om te legitimeren waarom de overheid geweld en wapens in mag zetten tegen gewone mensen om de elite in het zadel te houden. Maar soms maken ze een foutje waar je ze op kunt betrappen. Een foutje dat ze snel zullen herstellen om ons er alsnog uit te gooien. Tot die tijd lachen wij de kafkaëske lach. Hahahahaha.

 

Laughing with Kafka. Lange Leidse wins courtcase against the state.

Yes, we also think it´s hilarious. We even made a bet with our lawyer Rahul Uppal that we wouln´t win and now owe him a bottle of wine. He obviously had a better estimation. Why we started a courtcase in the first place? Because we can.

But let’s start with the beginning. Langeleidse 35 recently got a letter from the state saying we had to leave the house. We started a courtcase against this (that we lost). However, we squatted number 35 and 37. Because the only way into the squatted part of 37 goes through 35, the inhabitants of 37 couldn’t enter their house anymore if 35 would be evicted. The inhabitants of 37 started a second courtcase against the state asking the judge to prohibited the eviction of 35 because that would mean we couldn’t enter of leave no. 37 anymore. And that courtcase was won. That means that, even though we lost the courtcase of 35, 35 can’t be evicted as long as the inhabitants of 37 don’t have a solution as far as the entering of their house concerns.

Now, is this a victory for justice and the legal system? No, we don’t see things that way. The legal system is a vulgar paper construction to legitimize why the state can use violence and weapons against normal people to keep the elite on their place. But sometimes you can catch them on a little mistake. A mistake thay they will soon repair to throw us out. Until then we laugh the kafkaesque laugh. Hahahahaha.

 

DOORDRAAIDAGEN> 2-5 juli

Kraken Draait Door!! presenteert: de DOORDRAAIDAGEN
(for english, see above at ‘english’…:) )
In kader van ‘kraken draait door’ organiseren verschillende kraakgroepen, bedreigde panden en anderen de DOORDRAAIDAGEN! Vanaf 2 juli!

Een lang weekend waarin alles mogelijk is: van poëzie tot directe actie! Of een combinatie van beide! Met stands, workshops, voku’s en meer ongein in de Schijnheilig, en allerlei moois op diverser locaties.
Waaronder een doordraaidagen- demonstratie op ZONDAG 3 JULI 17.00 DAM.

Waarom ook weer?
Lees verder

Fantastische acties!

Ja – het draait door – en dat is steeds meer te merken. Op straat, aan fantastische graffiti’s. En zelfs in de huishoudens van Amsterdam Zuid hebben de doorgedraaide krakers effect gehad. We lazen al over een nepbrief die volgens de Volkskrant tot grote ophef had geleid bij bewoners in kapitale panden. Het blijkt om een actie in het kader van ‘Kraken draait door’ te gaan volgens het persbericht wat we kregen doorgestuurd (en dus niet ‘kraken gaat door’ zoals het ANP meldt). Wauw! Te Gek, hilarisch, volslagen knots en heeeel erg om te lachen. Bedankt postduiven!
Lees verder