Weer n ontruimingstsunami aangekondigd- maar kraken draait door!

Geen ontruiming voor leegstand

De  met ontruiming bedreigde panden in de Linnaeusstraat 70-72 liggen in de Transvaalbuurt, Amsterdam Oost. Een buurt waar op dit moment gentrificatie in ijltempo toeneemt. Ongenuanceerd noemde de gemeente de Transvaalbuurt enkele jaren terug een ‘probleem-buurt’. Dit was het perfecte excuus voor ondernemers om hun agenda nog verder door te duwen. Dit resulteert in enorme winsten voor ondernemers en speculanten.

Er kunnen wel grootse plannen gemaakt worden hoe de buurt veiliger moet worden, maar als het stadsdeel niets doet terwijl woningdieven de panden opkopen, dan spant ze het paard achter de wagen.
Betaalbare woningen worden aan de voorraad sociale huurwoningen onttrokken. Eigenaren wachten tot de buurt volledig is opgeknapt en de huisprijzen stijgen. Het aanmoedigen van splitsen en verkopen van sociale huurwoningen, tezamen met de ontwikkeling van Oostpoort prikkelt eigenaren om te speculeren. Dat zorgt niet enkel voor leegstand, maar ook voor  druk op de huidige bewoners.
Het dubbel pand op de Linnaeusstraat is daar een schoolvoorbeeld van. De eigenaar van de panden heeft nog steeds geen plannen om de woningen structureel in gebruik te nemen. Hij heeft Linnaeusstraat 70I,II,III en 72 II meer dan 5 jaar leeg laten staan. Er is op dit moment slechts één huurster in de panden. Bij het weggaan van de voorlaatste huurders heeft de eigenaar twee kraakwachten in 72-I gezet via Ad Hoc. Dit gegeven, samen met de onrealistisch hoge koopprijs voor het ongerenoveerde  Linnaeusstraat 72-I doet ons meer dan vermoeden dat de eigenaar wacht tot de woningprijzen in Amsterdam Oost zó hoog zijn dat hij er de hoofdprijs voor kan vragen.
De precariteit van de woonsituatie wordt nogmaals bevestigd door het inzetten van anti-kraak om  speculatie te maskeren en de huurwetgeving te omzeilen. Je pand gebruiken als speculatieobject is schandalig in deze tijden van schrijnende krapte op de Amsterdamse woningmarkt, waar het zo goed als onmogelijk is een normaal huurcontract te krijgen. Een speculatieobject heeft de hoogste waarde als het op ieder moment leeg ter beschikking staat. Zodra een woning regulier verhuurd is, kan daarvan geen sprake zijn. In tegendeel: dan zitten er plots mensen met rechten in.

Weggesplitst staat netjes
In 2005 heeft de gemeente een splitsingsvergunning verleend voor de panden. Huurdersvereniging Groot-Oost deed aangifte tegen de eigenaar; het bleek dat de eigenaar de papieren voor de splitsingsvergunning (de toestemming om te kunnen verkopen) vervalst heeft. Gezien de schaarste in het betaalbaar woningbestand had de eigenaar de woningen beschikbaar moeten stellen. Dat het pand gespitst is, doet daar niets aan af. De gemeente had hierop moeten toezien. Dat de woningen toch leegstonden is niet goed te praten. Hoe dan ook was er sprake van leegstand.

In augustus 2009 heeft de woongroep Linnaeusstraat 70 I,II,III en 72 II gekraakt. Aan de ene kant omdat wij zelf geen betaalbare woonruimte konden vinden, aan de andere kant om de uitverkoop van zulke woningen aan de kaak te stellen.
In november 2009 bepaalde de rechter nog dat ons belang op woonruimte groter was dan dat van de beschikbaarheid van een leegstaand pand voor de eigenaar.  De bewoners van Linnaeusstraat 70-I, 70-II, 70-III en 72-II hebben de laatste twee jaar actief gezocht naar een manier om deze huizen terug in de sociale huur te krijgen. Vandaag echter staan we voor de dreiging van ontruiming. Dit zou betekenen dat de eigenaar van de huizen kan doorgaan met speculeren op de markt, zonder hen van structureel gebruik te voorzien.
De ontruimingsdreiging van de huizen in de Linnaeusstraat is gebaseerd op de wet Kraken en Leegstand die sinds 1 oktober 2010 van kracht is. Met deze wet zien  zowel krakers als huurders zichzelf verder opschuiven naar het afvoerputje van de woonmarkt. Exact één jaar later krijgen we Donner op ons bord.

Een opdonner van jewelste
Minster Donner wil juist in de speculatiegebieden alle huurprijzen duurder maken. Hierdoor stijgt de gemiddelde maximale huurprijs in Amsterdam naar schatting met 25% en worden er  75.000 woningen na leegkomst  geliberaliseerd.  Zo zie je wel dat het water altijd naar de zee loopt.
In straten zoals de Linnaeusstraat  zal de nieuwe ontwikkeling op de huurmarkt zich het meest laten voelen. Wanneer er geen limiet op de huurprijs meer is, zal dit er uiteindelijk toe leiden dat het in de toekomst winstgevender wordt te verhuren dan te verkopen. Alle mensen die nu nog huren binnen het huidige systeem zullen nooit meer in deze buurt kunnen wonen als zij moeten verhuizen. Het lijkt wel alsof de markt en de regering samen hebben besloten dat ook ú binnenkort niet rijk genoeg bent om in de Transvaalbuurt te wonen.

Paradijs van sociale verwaarlozing en trieste verveling
Uit onderzoek naar de wijkaanpak bleek onlangs nog dat koopwoningen de subjectieve veiligheidsbeleving vergroten maar de objectieve veiligheid, het aantal incidenten, niets veranderd. Echt helemaal niets. Uit het onderzoek blijkt dat het komt omdat kopers zich nauwelijks met de buurt bezig houden en dus ook niets van de ellende om hun heen merken.
Niet enkel bij particuliere eigenaren maar ook bij woningbouwcorporaties is er een wens voor meer koopwoningen. Dit stimuleert een beleid van  onvoldoende of zelfs geen onderhoud aan de woningen. Ze moeten dan maar af  van de zittende bewoners,  buurten worden volgepompt met tijdelijke bewoners.  Het lijkt wel of de corporaties  Donner willen omhelzen door de woningvoorraad op deze manier te herstructuren. En dus ook de bevolking die erin woont. We hebben het dan niet enkel over krakers, maar over alle bewoners met een lager inkomen. Een gevoel van onveiligheid komt zo al snel tot stand.  Wat zou er gebeuren wanneer mensen echt niets meer te verliezen hebben?

Linnaeusstraat vs the City
Op 29 september 2011 om 13 u 45 wordt er in gesproken op de Raadscommissie voor Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Integraal Veiligheidsbeleid en Bestuurlijk Stelsel te Amstel 1, Amsterdam centrum. Het belooft druk te worden tijdens het inspreken, die dag staat ook het ‘Feitenrelaas ontruiming Passeerdersgracht 23-25’ op de agenda. Zien of dat luisteren ook lukt.

Linnaeusstraat vs the State
Op 29 september 2011 om 14u30 te Parnassusweg 220 hebben de bewoners van de  Linnaeusstraat 70-72 een kortgeding tegen de staat. Er zullen meerdere zaken zijn die dag van panden op de ontruimingslijst.

Voor recente updates kijk op http://www.linnaeus.squat.net

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s